Skip to content

Vår verksamhetspolicy

Policyn är grunden till allt vi gör varje dag och är även grunden till hur vi sätter våra mål och hur vi styr vår verksamhet på ett sådant sätt att krav för kvalitet, miljö och arbetsmiljö uppnås.

Vi jobbar systematiskt med att identifiera och minimera risker för att förebygga skador på våra medarbetare.

Vi jobbar med att hela tiden hålla oss uppdaterade om marknadens produkter så att vi ständigt kan förbättra livslängd, kvalitet och miljö i alla våra projekt.

Vi arbetar endast med miljöanpassade produkter.

Vi identifierar lagar och andra krav som påverkar oss och säkerställer att dessa följs i alla våra aktiviteter.

Vi är en nykter och säker arbetsplats.

Vi skapar värde för våra kunder genom att erbjuda hela vår kompetens, som innebär lämplig teknik, färgval och applikationsmetoder.

 

Detta uppnås genom

Att begränsa våra beställningar och göra noggranna kalkyler på materialåtgång begränsar vi vårt avfall.

Att sortera avfall och hantera spill så att det inte förorenar vår omgivning.

Göra kvalitet, miljö och arbetsmiljö ”bokslut” efter avslutade projekt och på så sätt uppnå förbättring.

Att ha noll-tolerans mot alkohol och andra droger på arbetsplatsen.

Att erbjuda färgsättningstjänst samt dekorativ målning efter kundens önskemål.

Optimerar våra transporter genom miljöklassade firmabilar och planerad samåkning.

Genom att vara medlemmar i Måleriföretagen kan vi lämna en ”nöjd kund garanti” på 2 år.

Genom hantverksskicklighet och egna beslutstagande levererar vi hantverk av högsta kvalitet.

Offertförfrågan