Skip to content

Backaskolan

Beställare:

RA – Bygg

Utförande:

Backaskolan på Hisingen är en skolmiljö där de äldsta byggnaderna uppfördes år 1897, 1924 respektive 1930. Skolan är upptagen i Göteborgs bevarandeprogram och betraktas som särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Byggnaderna omfattas av PBL:s förvanskningsförbud och dess kulturhistoriska värden skall lyftas fram och tas tillvara i samband med ändring och förvaltning.

Här skrapar vi en gammal skola helt trärent och målar sedan med linoljefärg helt enligt tradition. cirka 2000 m2 ska skrapas rent och målas. I samband med detta görs även nybyggnation av en ny skolbyggnad intill de gamla som vi ska måla i modern anda med lika utseende som befintliga byggnader.

Bilder:

Offertförfrågan