Kungsladugårdskolan

Kungsladugårdskolan

Beställare:

RA – Bygg

Kund:

Kungslaudgårdsskolan

Utförande:

Tillsammans med RA-bygg renoverar vi trapphusen på Kungslaudgårdsskolan i Göteborg.

Bilder:

Backaskolan

Backaskolan

Beställare:

RA – Bygg

Utförande:

Backaskolan på Hisingen är en skolmiljö där de äldsta byggnaderna uppfördes år 1897, 1924 respektive 1930. Skolan är upptagen i Göteborgs bevarandeprogram och betraktas som särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Byggnaderna omfattas av PBL:s förvanskningsförbud och dess kulturhistoriska värden skall lyftas fram och tas tillvara i samband med ändring och förvaltning.

Här skrapar vi en gammal skola helt trärent och målar sedan med linoljefärg helt enligt tradition. cirka 2000 m2 ska skrapas rent och målas. I samband med detta görs även nybyggnation av en ny skolbyggnad intill de gamla som vi ska måla i modern anda med lika utseende som befintliga byggnader.

Bilder:

Backgårdsgatan Vårgårda

Backgårdsgatan Vårgårda

Beställare:

Vårgårda Bostäder

Utförande:

Flerbostadshus, 29 hyresrätter

Renovering av 20-tal lägenheter samt nyproduktion av 9 st lägenheter.

Vi håller på i hus nr 4 av 6 totalt.

Bilder:

Bluewall – Jonsered HQ

Bluewall – Jonsered HQ

Beställare:

Bluewall

Färdigställande:

Husqvarnas kontor

Utförande:

Bluewall renoverar Husqvarnas kontor i Jonsered och vi på 7H Måleri har fått i utföra målningsentreprenad.

Bilder:

Ekebäckshöjd Kv.Norr

Ekebäckshöjd Kv.Norr

Beställare:

Stena Fastigheter

Färdigställande 2020

Utförande:

Äldreboendet Vardaga kommer att ha plats för 90 boende. På boendet kommer det bland annat att finnas två takterrasser med härlig utsikt samt olika profilrum. I gatuplan flyttar ICA Nära och gymmet Puls & Träning in i nya lokaler.

Dörrarna öppnas under 2021.

Bilder:

Alfagatan 7

Alfagatan 7

Beställare:

BRA Bygg AB

Utförande:

Information om detta projekt kommer inom kort.

Bilder:

Kv SYRENEN

Kv SYRENEN

Beställare:

Alingsåshem

Utförande:

2018 färdigställde vi ommålning av 6 st bostadshus utvändigt i Alingsås på Totalentreprenad. Övriga arbeten såsom putslagningar, byte av rötskadat trä med mera ingick i vårt åtagande.  

Bilder:

Torpaterassen

Torpaterassen

Beställare:

HSB

Kund:

Serneke

Utförande:

Här målade vi 125 st  bostadsrätter med tillhörande garage i Göteborg åt SERNEKE.

In och utvändig målning på nyproduktion.  

Bilder: